Wat is Qigong

Wat is Chi neng Qigong of Zhi Neng Qigong?

 

Er zijn verschillende vormen van Qigong.

Qi betekent levensenergie en gong betekent werk of oefenen.

Je kunt dus zeggen Qigong is werken met je levensenergie en  hiervan zijn verschillende vormen.

Qigong is de verzamelnaam van deze verschillende vormen.

 Zhi Neng Qigong is de helende meditatieve bewegingsvorm van Qigong, ontwikkeld door de arts Dr. Pang Ming.

Zhi betekent wijsheid en Neng je potentiëel. Zhi Neng Qigong is dus werken met de levensenergie vanuit je innerlijke wijsheid om je potentiëel te vergroten.

Ik heb de opleiding gevolgd bij het Chineng Instituut. Patricia van Walstijn is de oprichtster van dit instituut en heeft les gehad van Dr. Pang Ming de grondlegger van Zhi Neng Qigong.

Zhineng Qigong is de Chinese bewegingsleer die is ontwikkeld door Dr. Pang Ming. De naam van deze bewegingsleer is niet beschermd waardoor iedereen kan zich Zhineng instructeur kan noemen. Iedereen kan ook zijn eigen invulling aan de bewegingsleer geven.

Toen Patricia van Walstijn na haar kennismaking met Dr. Pang Ming in 1998 in China besloot deze leer naar Europa te brengen, deed zij dat onder de naam Chi Neng Qigong. Deze in Europa beschermde naam staat voor de bewegingsleer zoals deze door Dr. Pang Ming is ontwikkeld en onderwezen. Om zo dicht mogelijk bij de zuivere leer te blijven, besloot ik om bij het Chineng instituut de opleiding te volgen.

Door eenvoudige oefeningen helpen we ons lichaam gezond te worden én te blijven. We kunnen ons hoofd tot rust brengen, waardoor we beter slapen en energieker voelen. Door de beoefening gaan we meer verbinding  voelen tussen het leven buiten je en het leven binnen in je.

Bij Z(C)hi Neng Qigong werken we met het Qiveld, het alwetende energieveld wat in het universum aanwezig is. Dit wordt door wetenschappers ook wel het Zero Pointfield genoemd. Kwantumfysica hebben inmiddels aangetoond dat dit energieveld boordevol informatie zit en dat wij gebruik kunnen maken van dit Qiveld.

Bij Qigong werken we aan het vergroten van ons potentieel met deze levensenergie, de Qi, hierdoor wordt ons zelfgenezend vermogen versterkt en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid.

Qi is de bezielende kracht die stroomt door al wat leeft.

Een bezield mens is vol Qi, levend en vitaal.

Wanneer iemand dood is spreken we over een ontzielt lichaam, de levensenergie (Qi) is er uit.

Qi is ook de levensenergie die in onze natuur aanwezig is. De aarde is een levend wezen, ze beweegt, ademt, transformeert en leeft door Qi. Wij maken deel uit van de natuur en delen de Qi met de aarde en het universum.

Zoals ik al aangaf zijn er vele vormen van Qigong. De essentie is in de kern hetzelfde en vindt haar oorsprong in het Daoïsme. In de jaren ’90 is er in China een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van Qigong. De meest effectieve vorm bleek Zhi Neng Qigong.

De grondlegger Dr.Pang Ming heeft in de jaren 80 een medicijnloos ziekenhuis opgericht waar uitsluitend met Zhi Neng Qigong gewerkt werd. Na een gemiddelde trainingstijd van 3 maanden bleek 58 % van de mensen te zijn genezen van kanker en bij 40% van de patiënten was er een sterke verbetering opgetreden. Vanwege politieke redenen heeft de Chinese overheid eind jaren ’90 dit ziekenhuis gesloten. Chinese leraren zijn vervolgens de leer over de hele wereld gaan verspreiden. Zhineng Qigong geniet van steeds meer bekendheid. Henk Fransen, met wie ik bevriend ben, is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met kanker vanuit de complementaire geneeskunde. Hij momenteel bezig met de opzetten van het eerste medicijnloze ziekenhuis in Nederland, waar Zhineng Qigong een belangrijke plaats in zal nemen.

Tijdens de lessen en het dagelijks oefenen leer je de Qi herkennen en deze met je aandacht te sturen, waardoor de gezondheid van lichaam en geest bevorderd wordt. We leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor onze gezondheid door het bewustwordingsproces.